Zaštita podataka

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Kutina je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka(NN,br.42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Naš Vanjski službenik za zaštitu osobnih podataka

Ime i prezime : Robert Šuštar, dipl.inf. ,

Adresa : Vladimira Nazora 26, 31 551 Belišće ,

telefon: +385957775555

e-mail:dpo@bestit.hr

Ostvarivanje prava 

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

 

Zahtjev koji podnosite Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Kutina mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Kako stupiti u kontakt s nama?
Svoj zahtjev možete uputiti Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Kutina na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KUTINA
Augusta Šenoe 2
44 320 Kutina
n/r službenika za zaštitu podataka
b) e-mailom na adresu: dpo@bestit.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.
Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Kutina
Ukoliko imate prigovor na obradu osobnih podataka, možete ga uputiti na e-mail adresu crven.kriz.kutina@sk.t-com.hr

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb (u nastavku teksta: AZOP).

Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije
Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od vanjskog službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Kutina na e-mail adresu: dpo@bestit.hr

 

IZBORNIK