Programi EU

zaželi

EU projekt „Program zapošljavanja žena u gradu Kutini i općini Velika Ludina“ financiran je u okviru Učinkovitih ljudskih potencijala, iz sredstava Europskog socijalnog fonda prema Pozivu „ZAŽELI“ – program zapošljavanja žena Poziv– UP.02.1.1.05

PARTNERI U PROJEKTU:

OPĆI CILJ:

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke

SPECIFIČNI CILJEVI:

potpisivanje projekta zaželi

ELEMENTI PROJEKTA

CILJANA SKUPINA:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a , koje su pripadnice ranjivih skupina (naglasak na žene starije od 50 godina…)

PODRUČJE PROVEDBE:

Projekt će se provoditi na području Grada Kutine i Općine Velike Ludine

OČEKIVANI REZULTATI:

Projekt će se provoditi na području Grada Kutine i Općine Velike Ludine Provedba projekta će rezultirati poboljšanjem kvalitete života kako krajnjih korisnika tako i ciljane skupine. Projekt je u skladu s Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

17.01.2019. do 17.07.2021.

IZBORNIK