Azil i migracije

Hrvatski Crveni križ, Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, u skladu sa svojim humanitarnim mandatom i osnovnim načelima, provodi programe pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite i osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom, i drugim migrantima u potrebi, u suradnji i uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), te drugih nadležnih institucija i udruga civilnog društva.

Osnovu za rad Crvenog križa s tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom i privremenom zaštitom i drugim migrantima u potrebi donose osnovna načela Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Migracijska politika Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Kao član Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ naglašava važnost osiguravanju pristupa i pružanju humanitarne pomoći svim ranjivim skupinama migranata, bez obzira na njihov status, poštujući njihovo dostojanstvo i pravo na različitost, te potičući njihovo socijalno uključivanje i integraciju u društvo.

U Službi za zaštitu migranata ustrojena su tri odjela:

Neki od faktora koji doprinose povećanju međunarodnih migracija jesu globalizacija i sve veće razlike u životnom standardu, kako unutar jedne države, tako i između država. Ljudi u pokretu su oni koji traže posao, bolji životni standard ili bolje obrazovanje. Neki se žele spojiti sa svojim obiteljima u drugim državama, a veliki broj je i osoba koje bježe od progona, sukoba, ratova ili nasilja u svojim državama. Mnoga od tih kretanja ljudi su nelegalna, često bez potrebnih dokumenata uz ilegalan prijelaz preko nelegalnih graničnih prijelaza ili, u najgorem slučaju, uz pomoć krijumčara i trgovaca ljudima.
Trgovanje ljudima obuhvaća vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba, korištenjem prijetnje ili sile ili drugih oblika prisile, otmice, prijevare, obmane, zloupotrebe vlasti ili ranjivosti položaja ili davanja i primanja novca ili olakšica kako bi se postigao pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a sve u svrhu iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje prostituciju ili neke druge oblike spolnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, stavljanje u ropstvo ili njemu slične odnose, služenje pa čak i odstranjivanje organa.

Trgovanje ljudima, a posebno ženama i djecom, jedan je od najvećih zločina našeg doba i najgrubljeg oblika kršenja temeljnih ljudskih prava. Informacije o trgovanju ljudima možete pogledati na stranici Hrvatskog Crvenog križa.

IZBORNIK