Prva pomoć za vozače

Gradsko društvo Crvenog križa Kutina u sklopu Prve pomoći kao najstarije tradicionalne aktivnosti , na temelju Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) i Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta: Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 78/2009), provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

ilustracija prve pomoći

Provoditelja nastave, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Kutina Zakon obvezuje na slijedeće:

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.

Prava i obveze Gradsko društvo Crvenog križa Kutina i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi uređuju se ugovorom u pisanom obliku. Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

kurikulum prve pomoći za vozače

IZBORNIK