Program obnove znanja iz prve pomoći

Prva pomoć je jedna od bazičnih aktivnosti Crvenog križa. Na temelju ideje o spašavanju i pomaganju ranjenima i nemoćnima zaživjela je ideja o nastanku Crvenog križa. U Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (članak 8, točka 10) stoji da, prema javnim ovlastima, Crveni križ ima dužnost i obavezu provoditi osposobljavanje iz prve pomoći za radnike.

Također, Zakon o sigurnosti na cestama daje mogućnost Crvenom križu za provedbu programa prve pomoći za kandidate u autoškolama. No, niti za jedan segment populacije niti u jednom zakonu ne postoji obaveza obnove znanja iz prve pomoći. To u praksi znači da prosječan građanin najčešće samo jednom u životu prođe tečaj iz prve pomoći i nikad više nema priliku obnoviti i unaprijediti svoja znanja. Doktrina prve pomoći se, međutim, mijenja iz godine u godinu i mnoge nekad često upotrebljavane metode pomaganja unesrećenima danas su ili zabranjene ili se više ne koriste. Također, koriste se nove metode za koje velika većina ljudi ne zna da postoje.

Zbog toga je Gradsko društvo Crvenog križa Kutina odlučilo ponuditi građanima, osobito onima koji su najčešće u prilici pomagati ozlijeđenima, mogućnost obnove znanja iz prve pomoći

Prvenstveno smo pažnju usmjerili na ljude koji svoj cijeli radni vijek provedu u radu sa djecom, a nemaju nikakvih medicinskih predznanja. Djeca su naime populacija najsklonija nenadanim nesrećama, padovima i drugim načinima ozljeđivanja, a nemaju, niti mogu imati, nikakav osjećaj odgovornosti za svoje ili tuđe zdravlje. Na temelju pozitivnih iskustava u dosadašnjoj provedbi ovog programa, Gradsko društvo Crvenog križa odlučilo je program proširiti i ponuditi istu mogućnost kutinskim osnovnim i srednjim školama. Time će, osim odgajatelja u vrtićima i druga kategorija ljudi koji su u stalnom kontaktu s djecom, dakle profesori i učitelji, također biti u mogućnosti naučiti kako pravodobno i pravilno pružiti prvu pomoć kada se za to ukaže potreba.

Osim toga, u studenom 2013. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je “Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima” (Narodne novine broj: 132/2013 04.11.2013.), na temelju kojeg je svaka škola u Republici Hrvatskoj obavezna organizirati edukaciju iz pružanja prve pomoći za sve svoje zaposlenike u pravilnim vremenskim intervalima od dvije godine.

IZBORNIK