Pristup informacijama

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NArodne novine 25/2013) i članka 22. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog  križa Kutina, Odbor HCK Gradskog društva Crvenog križa Kutina na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi Odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Za službenika za informiranje u HRvatskoj Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Kutina imenuje se Katica Zeman, djelatnica HCK Gradskog društva Crvenog križa Kutina.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Izvješća:

IZBORNIK