Tečaj osnovnih postupaka održavanja života MODUL A

Tečaj organiziraju društva Hrvatskog Crvenog križa, a namijenjen je građanima, profesionalnom osoblju zainteresiranih pravnih subjekata, djelatnicima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa. 

Svrha edukacije je podizanje svijesti javnosti o važnosti znanja i vještina iz prve pomoći kako bi se spasilo što više života, a cilj je da polaznici steknu osnovna znanja i vještine iz prve pomoći. 

Nakon završenog tečaja polaznici će znati/moći: provjeriti stanje svijesti i disanje, postaviti unesrećenu osobu u stabilni bočni položaj, primijeniti postupak oživljavanja, pružiti pomoć kod gušenja osobe stranim tijelom, pružiti pomoć kod jakog vanjskog krvarenja.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

naučite prvu pomoć zbog onih koje volite

IZBORNIK