Prva pomoć

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske.

Usto, Gradsko društvo Crvenog Križa Kutina sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje i obnovu znanja volontera Gradskog društva Crvenog Križa Kutina i građana za pružanje prve pomoći kod ozljeda i nesreća koje se mogu dogoditi u svakodnevnom životu.
Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Prva pomoć podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Intervencijama prve pomoći nastojimo sačuvati život, ublažiti patnju, spriječiti daljnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak.

Pružatelj prve pomoći je osoba koja poduzima određene postupke radi pomoći ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi pazeći pritom na svoju sigurnost i sigurnost svih sudionika, ne izazivajući dodatnu štetu.

kako pružiti prvu pomoć

Ciljevi prve pomoći su

Ostvarivanje navedenih ciljeva uspješnije je, ako je djelovanje svih koji sudjeluju u pružanju
odgovarajućih postupaka pomoći unesrećenom povezano. 

Postupci pružanja pomoći koje slikovito nazivamo ”karikama u lancu spašavanja” su:

Osoba koja pruža prvu pomoć bitno utječe na uspješnost poduzetih mjera u prve tri ”karike u
lancu spašavanja”. Svaki lanac je onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika, stoga
učenje prve pomoći i redovita obnova znanja pomaže u jačanju prve tri spomenute karike.

Osnovna načela kojih bismo se trebali pridržavati pri pružanju prve pomoći su:

Službene osobe koje ovisno o situaciji moramo pozvati na mjesto nesreće su:

Zakonom o zaštiti na radu propisano je da djelatnike treba obvezno osposobiti za pružanje
prve pomoći u slučaju bolesti ili ozljede na radu. Ova se obveza odnosi i na polaznike
izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja koji se prije obavljanja praktične nastave moraju
osposobiti za zaštitu na radu i prvu pomoć.

Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Pokreta Crvenog križa širom svijeta, već više od 150 godina.

IZBORNIK