Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

služba traženja hrvatskog crvenog križa

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji. Također, zadaća Službe traženja je prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu za ratne zarobljenike, civilne internirce, zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna, zaštićene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga, nestale osobe, djecu evakuiranu u druge zemlje, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba.

Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).

Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Obnavljanje obiteljskih veza

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjesecaMeđunarodnim odborom Crvenog križaMeđunarodnom službom traženja u Arolsenu.

Suradnja se ostvaruje i s državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u okviru svog djelokruga rada mogu pružiti određene informacije kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.

Hrvatski Crveni križ je razvio svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske, a usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi.

Informacije o nestalim osobama

Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još je uvijek najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu, uključujući i pitanja u vezi Drugog svjetskog rata (provjere i izdavanje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu i internaciji) te osobe razdvojene tijekom migracija.

Oružani sukob u Republici Hrvatskoj (1991. – 1995.)

Oružani sukob u Republici Hrvatskoj (1991. – 1995.)aU Hrvatskom Crvenom križu može se pokrenuti zahtjev za traženje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj (1991. – 1995.). Popis osoba nestalih tijekom tog razdoblja objavljen je 2015. u četvrtom izdanju Knjige osoba nestalih na području Republike Hrvatske koja je rezultat zajedničkog rada Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnog odbora Crvenog križa, Uprave za zatočene i nestale Ministarstva branitelja, Crvenog krsta Srbije i Komisije Vlade Republike Srbije za nestala lica.

Podaci o osobama čiji je nestanak povezan s oružanim sukobom u Republici Hrvatskoj redovito se ažuriraju i mogu se pretraživati na stranici Međunarodnog odbora Crvenog križa.
Na popisu se nalaze imena 2057 osoba. Za 1653 osobe još uvijek je otvoren zahtjev za traženje, a za 404 osobe je otvoren zahtjev za traženje posmrtnih ostataka (podaci od 01. kolovoza 2017.).

vukovarsko groblje

Podaci o nestalima – ostali konteksti

Podaci o osobama nestalima uslijed drugih okolnosti (sukobi u BiH i na Kosovu i dr.) mogu se pretraživati na stranici Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Osobe razdvojene duž migrantske rute prema Europi

Brojne obitelji migranata na putu prema Europi izgubile su kontakt sa svojim članovima obitelji i obraćaju se službama traženja društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za pomoć u pronalaženju svojih članova obitelji. Na stranici Međunarodnog odbora Crvenog križa objavljuju se fotografije osoba koje su pokrenule zahtjev za traženje svojih članova obitelji kako bi se obiteljima pružila mogućnost da na aktivan način sudjeluju u traženjima svojih najmilijih.

Na stranici Trace the Face mogu se pretraživati objavljene fotografije tražitelja.

Korisne poveznice

IZBORNIK