Programi skrbi i pomoći u lokalnoj zajednici

U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Kutina, mjesnim odborima pojedinih naselja, patronažnom službom Doma zdravlja Kutina i građanima, Gradsko društvo Crvenog križa Kutina provodi raznolike aktivnosti pomoći i skrbi u zajednici, detektirajući probleme ranjivih skupina i prilagođavajući djelatnost sukladno potrebama korisnika.

Uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje povremeno se zapošljavaju osobe za pomoć i skrb u zajednici, kroz Program javnih radova od 2015. godine , koji su radili na prijemu i distribuciji humanitarne pomoći u skladištu i na terenu, izdavanju i održavanju ortopedskih i invalidskih pomagala, pomagali u održavanju kuća i okućnica najranjivijih skupina korisnika, te obavljali i druge aktivnosti u skladu s Načelima pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

IZBORNIK